Mae gan Leonard Cheshire Cymru ystod o gyfleoedd gwirfoddoli yn agos atoch chi (ar-lein ar hyn o bryd)

Cyhoeddwyd: 1 Ionawr 2021

Mae angen gwirfoddolwyr i rannu eu sgiliau, cynnig hyfforddiant, mentora neu gefnogi’r timau gyda: marchnata, codi arian, hyrwyddo neu ddigwyddiadau.

Mae Leonard Cheshire Cymru yn cefnogi pobl anabl trwy weithio gyda phartneriaid i agor drysau i gyfle. Maent hefyd yn gweithio’n galed i chwalu rhwystrau sy’n gwadu eu hawliau sylfaenol i bobl anabl.

Mae angen i wirfoddolwyr hefyd gynnal sesiwn: ar ymwybyddiaeth ofalgar, therapïau cyflenwol, chitchat a grwpiau cysylltu.

Cynigir hyfforddiant, datblygu sgiliau a gwella cyflogadwyedd i wirfoddolwyr. I ddarganfod mwy am eu cyfleoedd neu ddyddiadau gwirfoddoli yn y dyddiadur, e-bostiwch: VolunteeringCymru@leonardcheshire.org

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award