Mae Cronfa Gymunedol Leol y Co-op yn cefnogi prosiectau ledled y DU

Cyhoeddwyd: 27 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae’r ceisiadau’n agor ar 4 Mai 2021.

Bob tro y bydd eu haelodau’n prynu cynhyrchion a gwasanaethau brand Co-op dethol, bydd y Co-op yn rhoi help llaw i achosion lleol.

Po fwyaf o aelodau sy’n dewis eich achos ac yn siopa gyda’r Co-op, y mwyaf o arian y bydd eich prosiect yn ei dderbyn. Darganfyddwch fwy yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award