Mae Cronfa Cefn Gwlad Prince’s yn rhoi hyd at £ 10,000 ar gyfer prosiectau sy’n gweithio i greu cymunedau cydnerth

Cyhoeddwyd: 9 Mawrth 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae’r ceisiadau’n cau ddydd Gwener 19 Mawrth 2021.

Maent yn chwilio am brosiectau arloesol sy’n adeiladu gwytnwch trwy atebion a arweinir gan y gymuned, gan grwpiau a sefydliadau sy’n gweithio mewn pentrefi a phentrefannau gyda phoblogaethau o lai na 3,000 o drigolion.

Maent yn arbennig o galonogol ceisiadau o Gymru.

Darganfyddwch ragor o wybodaeth a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award