Mae ceisiadau am Wobrau Ashden 2021 bellach yn agor

Cyhoeddwyd: 20 Ionawr 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae’r ceisiadau’n cau 3 Mawrth 2021
 
Mae Gwobrau Ashden yn rhoi hwb i atebion hinsawdd rhagorol. Am fwy nag 20 mlynedd mae eu gwobrau wedi cefnogi syniadau radical sy’n darparu allyriadau is a byd tecach, gyda grantiau a chymorth datblygu ar gael i enillwyr a rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol.

Nawr, mewn blwyddyn ganolog ar gyfer dyfodol ein planed, maen nhw eisiau clywed am eich gwaith beiddgar a gwych. Mae mynediad i’r gwobrau am ddim, ac mae’r ceisiadau’n cau ddydd Mercher 3 Mawrth. Mae’r enillwyr yn derbyn gwobr o hyd at £ 20,000 a phecyn o gefnogaeth.

Mae categorïau gwobrau eleni yn cynnwys cymunedau mwy gwyrdd, mynediad at ynni, sgiliau gwyrdd, datrysiadau hinsawdd naturiol, oeri cynaliadwy a mwy. Mae rhai categorïau’n canolbwyntio ar y DU, ac mae eraill yn ymwneud â gwaith mewn gwledydd incwm isel a chanolig. Gall busnesau, cyrff cyhoeddus ac elusennau i gyd wneud cais.

Darganfyddwch sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award