Popeth mae dechreuwyr newydd angen gwybod am y sector gwirfoddol

Mae Sylfeini ar gyfer y trydydd sector (F4S3) yn rhaglen sefydlu ar gyfer pobl sydd wedi dechrau gweithio yn y sector gwirfoddol yn ddiweddar; newydd-ddyfodiaid, graddedigion diweddar yn y coleg, y rhai sydd wedi gwneud newid gyrfa, neu wedi gwirfoddoli am 18 mis neu lai.

 

Bydd cwrs peilot am ddim yn rhoi dealltwriaeth gyflawn i wirfoddolwyr a staff newydd o sut mae’r sector gwirfoddol yn gweithredu ac yn cynnwys:

 • Deall y sector
 • Eiriolaeth
 • Gweithrediadau
 • Sgiliau’r sector gwirfoddol

Cynnwys y Rhaglen

 

Mae’r rhaglen yn cynnwys pedwar modiwl, ac mae pob un ohonynt yn cynnwys dau weithdy ystafell ddosbarth, dau weminar wedi’u recordio a dwy weminar fyw. Fe’i cynlluniwyd i annog dysgwyr i ymgorffori’r dysgu o’r gweithdai yn eu gwaith bob dydd drwy enghreifftiau ymarferol, astudiaethau achos, ymchwil a chyflwyniadau. Wrth i ddysgwyr gwblhau pob lefel o’r rhaglen, byddant yn ennill bathodyn digidol.

Mae’r cwrs yn cynnwys pedwar gweithdy ystafell ddosbarth undydd, ac yna pedwar gweminar un awr wedi’u recordio a phedair gweminar fyw un awr. Mae asesiadau i’w cwblhau hefyd.

 

Modiwl 1

 • Gweithdy 1: Tirwedd y sector gwirfoddol

Dydd Iau 20 Ionawr 2022 – | Caerdydd 9am i 4pm

 • Gweminar 1: Fy sefydliad o fewn y sector ehangach

Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022 – | Ar-lein 1 awr

 

Modiwl 2

 • Gweithdy 2: Polisi cyhoeddus ac eiriolaeth

Dydd Iau 27 Ionawr 2022 – | Caerdydd 9am i 4pm

 • Gweminar 2: Mae eiriolaeth fawr fy sefydliad yn gofyn

Dydd Mawrth 1 Chwefror 2022 – | Ar-lein 1 awr

 

Modiwl 3

 • Gweithdy 3 – Sgiliau proffesiynol sy’n angenrheidiol i weithio yn y sector gwirfoddol

Dydd Iau 3 Chwefror 2022 – | Caerdydd 9am i 5pm

 • Gweminar 3: Fy sefydliad a’m dulliau gweithredu

Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022 – | Ar-lein 1 awr

 

Modiwl 4

 • Gweithdy 4: Sgiliau personol sy’n angenrheidiol i weithio yn y sector gwirfoddol

Dydd Iau 10 Chwefror 2022 – | Caerdydd 9.30am i 5pm

 • Gweminar 4: Fy sefydliad / datblygiad personol

Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022 – | Ar-lein 1 awr

 

SUT I GYMRYD RHAN – ASTUDIAETH BEILOT

Bydd y rhaglen hyfforddi beilot yn cael ei chyflwyno yng Nghymru yn gynnar yn 2022. I gofrestru eich diddordeb yn y rhaglen, anfonwch e-bost at training@wcva.cymru. Dyddiad cau Dydd Gwener 10 Rhagfyr 2021.

Mae lleoedd yn gyfyngedig a byddant yn cael eu dyrannu ar ôl y dyddiad cau. Gofynnir i chi gadarnhau y gallwch ymrwymo i gwblhau’r holl fodiwlau ac asesiadau. Bydd angen i chi gwblhau asesiadau cyn mynychu’r gweminarau byw.

Ewch i wefan WCVA i gael rhagor o wybodaeth am brosiect F4S3.

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials