Mae angen eich help chi ar brosiect newydd i gefnogi pobl hŷn (50+) a gofalwyr yn eich cymuned

Cyhoeddwyd: 1 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Bydd HOPE yn galluogi pobl hŷn a gofalwyr i ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol, cymryd rhan yn eu cymunedau, deall eu hawliau fel person hŷn, cyrchu gwybodaeth i wneud dewisiadau gwybodus ac, ar ddiwedd y dydd, cael eu lleisiau wedi’u clywed.

Maent yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr cymunedol ledled Cymru i ddarparu cymorth eiriolaeth annibynnol i bobl hŷn a gofalwyr lleol fel y gallant helpu i lunio’r penderfyniadau allweddol sy’n effeithio ar eu bywydau ac osgoi mynd i sefyllfa o argyfwng. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth yma.

Bydd HOPE yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau llawer o bobl hŷn nad ydyn nhw ar hyn o bryd yn gwybod sut i ddelio â’u pryderon neu nad oes ganddyn nhw’r hyder i godi llais am yr hyn sydd ei angen arnyn nhw mewn gwirionedd.

I ddarganfod mwy am HOPE a sut y gallwch gael eich hyfforddi i ddod yn Eiriolwr Gwirfoddol a chefnogi pobl yn eich cymuned, E: Advacy@agecymru.org.uk neu ewch i www.agecymru.org.uk/advocacy

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award