Gadewch i ni siarad am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol

Cyhoeddwyd: 10 Hydref 2023
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Cymerwch ran mewn sgwrs am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Mae croeso i bawb i’r digwyddiadau anffurfiol a rhyngweithiol hyn, gan gynnwys staff iechyd a gofal cymdeithasol a’r cyhoedd. 

Ymunwch â’r sgwrs am yr heriau y mae’r sector iechyd a gofal cymdeithasol yn eu hwynebu a dywedwch eich dweud: 

 • Beth sy’n gweithio?
 • Beth sydd angen ei newid?
 • Sut mae pethau’n gwella?

Ymunwch ag un o’r digwyddiadau gweithdy sy’n cael eu cynnal gan Gomisiwn Bevan, melin drafod iechyd a gofal mwyaf blaenllaw Cymru. 

Bydd Comisiwn Bevan yn defnyddio’r farn a’r syniadau o’r sgyrsiau hyn i lunio adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru a phob Bwrdd Iechyd yng Nghymru, gan wneud argymhellion ynghylch yr hyn sydd angen ei newid.  Bydd lluniaeth ar gael. 

Manylion y digwyddiad 

Yn bersonol 10.30am – 1pm yn y lleoliadau canlynol: 

 • Caerfyrddin: 10 Hydref
 • Newbridge: 12 Hydref
 • Y Barri: 19 Hydref
 • Abertawe: 24 Hydref
 • Merthyr Tudful: 26 Hydref

Ar-lein 6pm – 8.30pm 

 • Dros Zoom: 7 Tachwedd

Archebwch i fod yn rhan o’r sgwrs; Dewiswch ddyddiad a lleoliad ar Eventbrite

Ynglŷn â Chomisiwn Bevan 

Comisiwn Bevan, yw melin drafod iechyd a gofal mwyaf blaenllaw Cymru, sy’n cael ei gynnal a’i chefnogi gan Brifysgol Abertawe. Maent yn dwyn ynghyd grŵp o arbenigwyr iechyd a gofal rhyngwladol i ddarparu cyngor annibynnol, awdurdodol i Lywodraeth Cymru ac arweinwyr yng Nghymru, y DU a thu hwnt. Maent yn sicrhau y gall Cymru fanteisio ar yr arferion gofal iechyd gorau o bob cwr o’r byd wrth aros yn driw i egwyddorion y GIG fel y’u sefydlwyd gan Aneurin Bevan. 

Fel arall, ffoniwch 01792 604630, neu e-bostiwch bevan-commission@swansea.ac.uk.

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award