Her Heneiddio’n Iach SBRI (Ymchwil ac Arloesi Busnesau Bach)

Cyhoeddwyd: 9 Mehefin 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Wrth lansio ar 19 Gorffennaf 2021, mae’r cyfle cyllido hwn yn canolbwyntio ar gefnogi Mentrau Cymdeithasol sy’n gweithio ar atebion sy’n helpu pobl wrth iddynt heneiddio.

Maent yn cynnal gweminar ar 14 Gorffennaf yn cyflwyno cwmpas, cymhwysedd a sut i wneud cais am gystadleuaeth.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Dr. Helen Crampin, Arweinydd Arloesi, Her Heneiddio’n Iach
helen.crampin@innovateuk.ukri.org


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award