Helpwch y Digartref

Cyhoeddwyd: 1 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae cyllid ar gael i sefydliadau sydd â’r nod o helpu pobl ddigartref i ddychwelyd i’r gymuned a’u galluogi i ailafael mewn bywyd normal.

Mae grantiau gan Help the Homeless ar gael i sefydliadau elusennol bach a chanolig eu maint. Nid ydym yn rhoi grantiau i unigolion. Maent yn ariannu costau cyfalaf gyda grantiau o hyd at £ 5,000.

Y dyddiadau cau chwarterol ar gyfer ceisiadau am gyllid bob blwyddyn yw: 15 Mehefin / 15 Medi / 15 Rhagfyr. Fe’ch hysbysir o benderfyniad yr ymddiriedolwyr o fewn chwe wythnos i bob dyddiad cau.

Darganfyddwch fwy a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award