Helpwch ni i lunio dyfodol Cyllido Cymru

Cyhoeddwyd: 26 Tachwedd 2021

Rydyn ni’n dal eich angen chi!

Yn ddiweddar, fe gynhalion ni grwpiau ffocws i gasglu barn ar Cyllido Cymru, a sut y gallwn wella’r llwyfan i’w gwneud hi’n haws fyth i chi ddod o hyd i gyfleoedd cyllido.

Roedd y grwpiau ffocws yn werthfawr iawn ac maen nhw wedi rhoi mewnwelediadau a syniadau gwych i ni i wella’r profiad o ddefnyddio Cyllido Cymru.

Rhannwch eich barn

Ond rydyn ni am glywed gan ragor o leisiau er mwyn sicrhau ein bod ar y trywydd iawn! Mae dau gyfle arall o hyd i rannu eich barn ar Gyllido Cymru:

  1. Llenwch ein holiadur byr cyn 17 Rhagfyr 2021
  2. Ymunwch â ni am ddigwyddiad trafod am 2pm ar 16 Rhagfyr 2021 i glywed canfyddiadau cychwynnol ein hymchwil ac i rannu eich sylwadau arnyn nhw. Gallwch gofrestru ar gyfer y digwyddiad am ddim yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/grwp-ffocws-defnyddwyr-cyllido-cymru-funding-wales-user-focus-group-tickets-217823675477

Os nad oes un o’r opsiynau yma’n apelio, gallwch gysylltu â’r ymchwilydd yn uniongyrchol cyn 17 Rhagfyr drwy e-bostio Martyn Palfreman yn Martyn@mjpalfreman.co.uk, a naill ai e-bostio’ch sylwadau neu drefnu sgwrs 15 munud â Martyn yn uniongyrchol dros alwad ffôn neu fideo.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Bydd Martyn yn adrodd ar ei ganfyddiadau i Cefnogi Trydydd Sector Cymru (sy’n rhedeg ac yn berchen ar Cyllido Cymru) ym mis Ionawr. Ar ôl hynny, byddwn yn ceisio gweithredu’r newidiadau yn ystod hanner cyntaf 2022.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award