‘Haf o Hwyl’ £500 grantiau bach ar gael i grwpiau cymunedol – dyddiad cau 10 Gorffennaf felly gwnewch gais nawr!

Cyhoeddwyd: 8 Gorffennaf 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

HAF Y HWYL

GWEITHGAREDDAU CHWARAE, HAMDDEN, HAMDDEN, CHWARAEON A DIWYLLIANNOL I BLANT A PHOBL IFANC.

Cyfleoedd i grwpiau cymunedol gymryd rhan

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cefnogaeth ar gyfer ‘Haf o Hwyl’ ledled Cymru ac yn awyddus bod plant a phobl ifanc yn cael y lle a’r amser i chwarae ac y gellir eu cefnogi i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau. Cydnabyddir bod llawer o bobl ifanc wedi cael amser heriol yn enwedig grwpiau agored i niwed ac y gall yr Haf o Hwyl helpu i wella eu lles cymdeithasol, corfforol a meddyliol.

O fewn Pen-y-bont ar Ogwr, ac adeiladu ar gryfderau ein cymunedau, rydym yn edrych i gefnogi nifer o gyfleoedd a arweinir gan y gymuned a fydd yn cael eu gwerthfawrogi gan blant a phobl ifanc.

Gall gweithgareddau fod yn chwarae, hamdden, chwaraeon, diwylliant neu gymysgedd o’r opsiynau hyn.

Gallant fod ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 oed.

Bydd ein rhaglen yn cychwyn ar ddechrau gwyliau ysgol yr haf ond gall ymestyn i ddiwedd Medi 2021.

Mae Llywodraeth Cymru yn tynnu sylw at y cyfle i gyrraedd y rhai mwyaf anghenus ac i fod yn gynhwysol ac yn hygyrch.

Mae’r ffocws ar adeiladu ar y cyfleoedd presennol ac ehangu’r hyn y gellir ei gyflawni gan gydnabod yr amserlenni dan sylw.

Gall y cyllid gefnogi rhedeg y gweithgareddau ond ni ellir ei ddefnyddio i ddarparu bwyd.

Bydd y gweithgareddau a gynigir yn rhad ac am ddim ac mewn lleoliadau hygyrch i bobl ifanc a bydd disgwyl iddynt fod yn Covid yn ddiogel ac yn cael eu rhedeg gan sefydliadau sefydledig.

Rydym yn rhagweld dyrannu hyd at 40 grant bach o £ 500 a dim ond un grant i bob sefydliad. Mae’n bosibl i sefydliadau mewn cymuned ddod at ei gilydd a nodi sut y gallant weithio gyda’i gilydd.

Oherwydd amserlenni bydd troi ceisiadau a dyfarniadau yn gyflym i sicrhau bod gan y rhai sy’n cael eu cefnogi gymaint o amser â phosibl i wneud trefniadau.

Ceisiadau ar agor- 30 Mehefin 2021

Dyddiad cau – 10 Gorffennaf 2021

Dyddiad penderfynu panel – 15 Gorffennaf 2021

Hysbysu ymgeiswyr – 16 Gorffennaf 2021


Gwnewch gais nawr!

Llwytho ffurflen gais i lawr

Dychwelwch y cais wedi’i gwblhau drwy e-bost at: Grantsadmin@bavo.org.uk

Cofiwch gadw copi ar gyfer eich cofnodion.

Ceisiadau i’w cyflwyno erbyn 5pm, 10 Gorffennaf 2021

Bydd yn ofynnol i’r rhai sy’n llwyddiannus ddarparu gwybodaeth ysgafn am eu rhaglen, a data cyfranogwyr yn ôl cais Llywodraeth Cymru.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award