Gweithgareddau Bridgend Carers Centre ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2021

Yn ystod Wythnos Gofalwyr o ddydd Llun 7 Mehefin tan ddydd Sul 13 Mehefin, bydd Bridgend Carers Centre dathlu’r cyfraniad enfawr y mae gofalwyr yn ei wneud.

Byddant yn tynnu sylw at rolau gofalu a’r effaith y maent yn ei chael ar yr economi ar eu rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol trwy gydol yr wythnos.

Mae’r holl weithgareddau yn destun cyfyngiadau Llywodraeth Cymru a thywydd garw. Mae’n hanfodol ffonio 01656 658479 i gael mwy o fanylion ac i archebu’ch lle. Gwneir pob ymdrech i leihau risgiau.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award