Gweithdy cymunedol Eglwys Glanrhyd

Mae dirfawr angen rhywfaint o TLC ar Eglwys Glanrhyd! Ydych chi’n rhan o gymuned Pen-y-Fai ac â diddordeb mewn cynnig eich syniadau i’r adnewyddiad?

Mae Lizzie Thomas yn Swyddog Ymgysylltu sy’n gweithio gyda phartneriaid Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, BAVO a grwpiau trydydd sector eraill ar ailddatblygu Eglwys Glanrhyd, ym Mhen-y-Fai i ystyried opsiynau i’r eglwys gael ei defnyddio mwy fel a gofod cymunedol.

Fel rhan o’r broses hon, mae’n hynod bwysig ceisio barn y gymuned leol a sefydliadau lleol.

Mae Lizzie yn bwriadu cynnal gweithdy awr o hyd dros Zoom ar gyfer y gymuned ddydd Iau 25 Chwefror am 1pm.

Os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch trwy’r Eventbrite yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/glanrhyd-church-community-workshops-tickets-138579678549

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award