Grantiau Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel ar gael i gefnogi gwaith atgyweirio a chadwraeth yn dilyn arfer cadwraeth gorau

Cyhoeddwyd: 5 Mai 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae bron pob cofeb rhyfel yn gymwys i gael cefnogaeth.

Mae War Memorials Trust yn gweithio i amddiffyn a gwarchod cofebion rhyfel yn y DU. Mae’r elusen yn darparu cyngor am ddim i unrhyw un yn ogystal â rhedeg cynlluniau grant i gefnogi prosiectau atgyweirio a chadwraeth.

Y grantiau yw:

 • ar gael ar hyn o bryd rhwng 25-75% o’r costau cymwys yn dibynnu ar lefel flaenoriaeth eich prosiect. Po waeth yw’r cyflwr, y cyfraniad mwyaf y gallai’r Ymddiriedolaeth ei wneud;
 • yn debygol o gael ei ystyried hyd at uchafswm grant o £ 5,000 ar gyfer cofebion rhyfel nad ydynt yn annibynnol tra gellir ystyried cofebion rhyfel annibynnol, nad ydynt yn fuddiolwyr hyd at uchafswm grant o £ 30,000. Nid oes isafswm dyfarniad. Bydd penderfyniadau yn dibynnu ar faint o arian sydd ar gael a’r cynllun grant y mae eich prosiect yn gymwys ar ei gyfer. Mae asesu grantiau yn broses gystadleuol gyda chyflwr y gofeb ryfel ei hun yn brif ystyriaeth felly ni ddylech fyth dybio y byddwch yn cael yr holl arian y gofynnwch amdano;
 • yn agored i unrhyw un wneud cais – unigolion, sefydliadau a chynghorau;
 • heb ei gael yn gyflym. Dylech fod yn ymwybodol bod y broses yn cymryd amser. Dim ond er mwyn lleihau unrhyw ddifrod i’r gofeb ryfel y bydd yr elusen yn ariannu gwaith yn unol â’r arfer cadwraeth gorau – cynigir gwaith amhriodol yn aml ac ni chefnogir y rhain. Sylwch na ellir ariannu prosiectau os ydynt eisoes wedi cychwyn neu wedi gorffen.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award