Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Cyhoeddwyd: 1 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae grantiau o £ 3,000 i £ 10,000 a £ 10,000 i £ 100,000 cyllid prosiect gwydnwch a chynhwysiant ar gael i gefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda threftadaeth, i addasu ac ymateb i’r amgylchedd cyfnewidiol y maent bellach yn gweithredu ynddo.

Yn agored i brosiectau sy’n cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda threftadaeth i addasu ac adfer yn yr argyfwng coronafirws parhaus (COVID-19) neu sy’n canolbwyntio ar gynhwysiant, dan arweiniad a / neu ymgysylltu â grwpiau amrywiol sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn treftadaeth.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award