Grantiau Hud Bach 2021

Cyhoeddwyd: 23 Mehefin 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiad cau: 31 Hydref 2021.

Eleni byddant yn ariannu dros ddwbl y nifer o sefydliadau sydd ganddynt erioed o’r blaen a byddant yn dal i ledaenu’r cyllid hwn ledled y wlad. Nid yn unig hyn, ond maent wedi ehangu eu meini prawf cymhwysedd.

Mewn blynyddoedd blaenorol, roedd yn rhaid i arian fynd tuag at brosiectau a oedd yn cyflwyno chwaraeon neu weithgareddau corfforol. Ond eleni gall cyllid fynd tuag at unrhyw un o’r prosiectau isod:

 1. Gwella lles meddyliol
 2. Galluogi cyfranogiad cymunedol yn y celfyddydau
 3. Atal neu leihau effaith tlodi
 4. Cefnogi grwpiau ar yr ymylon a hyrwyddo cydraddoldeb
 5. Gwella bioamrywiaeth a mannau gwyrdd
 6. Galluogi cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol
 7. Ymateb i’r argyfwng hinsawdd a hyrwyddo cynaliadwyedd
 8. Cynyddu mynediad cymunedol i ofod awyr agored

Os yw’ch cais Magic Little Grant yn llwyddiannus a’ch bod yn aelod newydd (hy nid oes gennych gyfrif Localgiving presennol), ochr yn ochr â’r grant o £ 500, byddwch hefyd yn cael blwyddyn o aelodaeth am ddim (wedi’i hariannu gan chwaraewr y Loteri Cod Post y Bobl) sy’n golygu na fydd yn rhaid i chi dalu’r ffi aelodaeth TAW o £ 80 +, ond bydd yn ofynnol i chi sefydlu debyd uniongyrchol wrth gofrestru o hyd.

Bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod am ganlyniad eu cais, ni waeth a ydyn nhw’n llwyddiannus ai peidio, cyn pen dau fis ar ôl eu cyflwyno.

Darganfyddwch fwy o fanylion a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award