Grantiau gwirfoddoli strategol newydd bellach ar agor

Cyhoeddwyd: 6 Gorffennaf 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Gwirfoddoli Cymru – Cylch grant strategol 2021/22

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20 Awst 2021

Bydd cylch Grant Strategol newydd Gwirfoddoli Cymru yn datgloi’r potensial ar gyfer sefydlu neu ddiweddaru’r gwirfoddoli cydgysylltiedig a ddangoswyd yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Mae dyraniad grantiau Gwirfoddoli Cymru eleni yn cynnwys £250,000 ychwanegol ar gyfer buddsoddiad strategol. Ei ddiben yw datgloi’r potensial ar gyfer ymgorffori a/neu ddiweddaru’r gwirfoddoli cydgysylltiedig a ddangoswyd yn ystod pandemig y Coronafeirws ymhellach. Mae grantiau gwerth rhwng £30,000 a £50,000 ar gael.

Dysgwch fwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award