Grantiau cymunedol i ystod o grwpiau a sefydliadau cymunedol i helpu i drawsnewid bywydau yng nghymunedau mwyaf difreintiedig y DU

Cyhoeddwyd: 11 Mehefin 2021

Lansiwyd y rhaglen Boost Choose Now Change Lives fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Boost yn 20 oed. Bydd Boost yn cynnig grantiau cymunedol i ystod o grwpiau a sefydliadau cymunedol, i helpu i drawsnewid bywydau yng nghymunedau mwyaf difreintiedig y DU.

Bydd y grantiau’n cael eu rheoli gan Groundwork, elusen arbenigol sy’n gweithio’n lleol ac yn genedlaethol i drawsnewid bywydau yng nghymunedau mwyaf difreintiedig y DU, a bydd yn helpu grwpiau i wneud gwahaniaeth yn eu hardaloedd lleol ac wrth hwyluso newid a fydd o fudd gwirioneddol i gymunedau am flynyddoedd i ddod.

Maent yn galw ar i bob clwb chwaraeon cymunedol, grwpiau gweithredu cymunedol, gwaith ieuenctid, grwpiau cerdd a banciau bwyd gymryd rhan ac enwebu eu hunain i fod â siawns o gael cyfran o’r gronfa grant o £ 20,000.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award