Grantiau ar gael ar gyfer y Gronfa Pobl Hŷn

Cyhoeddwyd: 9 Tachwedd 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Cyllid ar gael i sefydliadau sy’n cefnogi Pobl Hŷn.

Mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi cyflwyno’r grant. Bydd y grant yn cael ei ddefnyddio i gefnogi grwpiau sy’n cael effaith fuddiol barhaus ar fywydau pobl hŷn, gan roi cymorth i’r rhai sy’n cefnogi pobl sy’n 65 oed neu’n hŷn. Bydd blaenoriaeth i grwpiau bach, lleol mewn ardaloedd difreintiedig yn cael eu blaenoriaethu. Bydd y grant yn sicrhau bod y sefydliadau’n deall y sefyllfa ac yn cymryd camau priodol i fynd i’r afael â’r anghenion hyn.

Bydd grantiau rhwng £1,000 a £5,000 ar gael bob blwyddyn.

Gallwch wneud cais am hyd at 3 blynedd.

Mae’r grant yn cwmpasu’r ardaloedd Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Conwy, Sir y Fflint, Gwynedd, Ynys Môn, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd a Port Talbot, Casnewydd, Sir Benfro, Powys, Rhondda Cynon Taf, Abertawe, Torfaen, Bro Morgannwg, a Wrecsam.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 15 Tachwedd 2021 am 12pm. Bydd yr ymgeiswyr yn cael gwybod am y canlyniad o fewn 2 fis i’r dyddiad cau.

Gellir gwneud ceisiadau drwy Sefydliad Cymunedol Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth am y meini prawf ar gyfer y Gronfa Pobl Hŷn ar gael yma.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award