Rhwydwaith Trydydd Sector Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Rhanbarthol (HSCWB)

Yn dilyn y newid ffiniau o 1 Ebrill 2019, sefydlwyd y rhwydwaith hwn i gynyddu deialog rhwng y trydydd sector ar draws ardaloedd Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Gweledigaeth y rhwydwaith yw gwella canlyniadau iechyd a lles pobl sy’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, lleihau anghydraddoldebau iechyd, hyrwyddo lles cymdeithasol mewn cymunedau, atal afiechyd a chynorthwyo adferiad ac annibyniaeth.


Cysylltwch â ni

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, Ff: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award