Dyfarnwyd £ 10,000 i Evergreen Hall gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cyhoeddwyd: 1 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae cylchgrawn misol rhad ac am ddim Evergreen Hall’s O gwasanaeth Galon wedi derbyn cefnogaeth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i barhau â’u gwaith am y chwe mis nesaf.

Dywedodd Karen Steadman, Swyddog Datblygu yn Evergreen Hall: “Daeth y pandemig yn ergyd wirioneddol i’n helusen, ond rydym wedi llwyddo i sicrhau sawl pot o gyllid sydd wedi ein helpu i oroesi, addasu a thyfu.

“Mae hyn i gyd diolch i BAVO sydd wedi ein cyfeirio tuag at arianwyr sy’n barod ac yn gallu helpu ein hachos. Roedd eu meddygfa ariannu ym mis Tachwedd 2020 yn arbennig o ddefnyddiol, gan ein bod wedi gallu ymgynghori â’r Loteri Genedlaethol a derbyn gwybodaeth a chyngor ar ein syniad a sut i gyfleu’r pwyntiau amlwg yn y cais am gyllid, gan wneud y broses yn syml, yn gyflym ac, yn fwyaf, yn bwysig, yn llwyddiannus. ”

Gallwch lawrlwytho rhifyn Mawrth o O wasanaeth Galon yma.

Yn ystod y chwe mis nesaf byddant yn asesu a oes angen tymor hir am gyhoeddiad o’r natur hon ar ôl Covid. Ychwanegodd Karen: “Ein teimlad ni yw bod arwahanrwydd cymdeithasol a digidol yn broblem cyn y pandemig sydd wedi gwaethygu erbyn blwyddyn y cloi ac yn sicr nid yw’n mynd i ddiflannu unwaith y bydd cyfyngiadau’n cael eu codi.

“Rydyn ni’n defnyddio’r cyfnod hwn o chwe mis i nid yn unig ychwanegu mwy o gynnwys, ehangu ein darllenwyr a gwneud cysylltiadau â mwy o bartneriaid ond mae angen i ni hefyd brofi bod angen yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

“Hoffem hefyd archwilio sut i wneud y cylchgrawn yn fwy cynaliadwy trwy geisio nawdd a chyfraniadau ariannol bach yn gyfnewid am le i ledaenu’r gair am eich gwasanaethau.

“Rydym yn arbennig o awyddus i gynnwys astudiaethau achos a straeon personol cadarnhaol a allai ysbrydoli eraill i gael gafael ar gymorth a symud ymlaen o sefyllfaoedd anodd.”

Os hoffech chi neu unrhyw un rydych chi’n ei adnabod dderbyn copi, cysylltwch â:
Bytholwyrdd, d / o 11 Acland Road, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1TF
E-bost: evergreenhallbridgend@gmail.com
T: 07470 895 820


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar einplatfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award