Dweud eich dweud am y llwybrau arfaethedig ar gyfer cerdded a beicio yn eich ardal yn y dyfodol

Cyhoeddwyd: 4 Mawrth 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Cerdded a beicio yn eich cymuned.

A ydyn nhw wedi gwneud pethau’n iawn ac os na, pa welliannau yr hoffech chi eu gweld?

Yn ddiweddar, gwahoddodd Sustrans drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddweud wrthynt am y rhwystrau y maent yn eu hwynebu wrth gerdded a beicio ar eu teithiau bob dydd. Maent wedi ystyried eich holl sylwadau ac wedi drafftio cynlluniau llwybr ar gyfer yr ardal yn y dyfodol. Maent am glywed eich meddyliau am y rhwydwaith arfaethedig.

Darganfyddwch fwy a dweud eich dweud yma

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award