Digwyddiad y Comisiwn Elusennau | 30 Chwefror

Cyhoeddwyd: 18 Ionawr 2024
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Wrth i strategaeth bum mlynedd bresennol y Comisiwn Elusennau ddod i ben, bydd y Comisiwn yn cynnal digwyddiad a fydd yn nodi’r hyn y gallwch ei ddisgwyl o’r strategaeth newydd, cyn ei lansio’n ffurfiol ym mis Chwefror 2024.

 Bydd Cadeirydd y Comisiwn, Orlando Fraser KC, a’r Prif Weithredwr, Helen Stephenson CBE, yn rhannu sut mae’r Comisiwn yn bwriadu cyflawni ei uchelgais o fod y Comisiwn arbenigol sy’n gweithredu gyda thegwch, cydbwysedd ac annibyniaeth. 

Bydd aelodau’r Bwrdd, gan gynnwys Pippa Britton OBE, Aelod Bwrdd Cymreig y Comisiwn Elusennau yn ymuno â Chadeirydd a Phrif Weithredwr y Comisiwn. Mae’r Comisiwn yn bwriadu cadw’r ffurfioldebau mor isel â phosibl, gan ganiatáu cyfle ar gyfer trafodaeth a rhwydweithio.

Cynhelir y digwyddiad ar 30 Ionawr 2024 yn Urdd Gwneuthurwyr Cymru cyrraedd o 6yp tan 7.30yp.

Mae’r digwyddiad yn agored i Gadeiryddion a Phrif Weithredwyr elusennau cofrestredig. Os hoffech fynychu, cofrestrwch ymlaen llaw drwy gysylltu â events@charitycommission.gov.uk

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award