Digwyddiad PAVO ‘Meet the Funder’ gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Dydd Iau 8 Ebrill 2021 rhwng 11am a 12pm

Cyfle i glywed gan Sefydliad Cymunedol Cymru a gallu gofyn cwestiynau yn uniongyrchol i’r cyllidwr.

Cyfle i glywed pa arian sydd ar gael, sut a phryd i wneud cais, meini prawf ac amserlenni ar gyfer ceisiadau, a chymaint mwy.

Bydd dolen chwyddo i’r digwyddiad yn cael ei anfon allan ddiwrnod neu ymlaen llaw.

Archebwch eich lle yma

Am wybodaeth bellach cysylltwch â diana.berriman@pavo.org.uk


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award