Cynhadledd Ddigidol Cyflawni Cydraddoldeb Hiliol yng Nghymru

Cynhadledd Ddigidol ‘Cyflawni Cydraddoldeb Hiliol yng Nghymru: Mynediad, Cynrychiolaeth a Chynhwysiant yn y Gweithle’ Senedd Insight
Darlledwyd yn fyw – Dydd Gwener 22 Hydref 2021 rhwng 9.30am a 3.35pm

Bydd y gynhadledd yn archwilio uchelgais Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru wrthhiliol erbyn 2030, y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol (REAP) a sut y gall sefydliadau’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector greu gweithleoedd gwrth-hiliol.

Byddwch yn dysgu sut i gynyddu mynediad i gyflogaeth, ysgogi cynrychiolaeth ethnig yn y gweithle a meithrin diwylliannau perthyn.

Siaradwyr a gadarnhawyd:

 • Yr Athro Emmanuel Ogbonna, Athro Rheolaeth a Threfniadaeth a Chyd-gadeirydd, Prifysgol Caerdydd a Chynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru (REAP);
 • Usha Ladwa-Thomas, Swyddog Polisi a Chynghorydd cydraddoldeb hiliol, Llywodraeth Cymru;
 • Humie Webbe, Arweinydd Cydraddoldeb Strategol ac Amrywiaeth, Ffederasiwn Cenedlaethol Hyfforddiant Cymru;
 • Tanya Nash, Pennaeth Polisi, Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru;
 • Lesley Richard, Pennaeth Cymru, CIPD;
 • Andrea Cleaver, Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Ffoaduriaid Cymru;
 • Abyd Quinn-Aziz, Cyfarwyddwr y Rhaglen Gwaith Cymdeithasol ac Aelod o’r Grŵp Llywio, Prifysgol Caerdydd a Chynghrair Hil Cymru;
 • Dr Hade Turkmen, Partner Ymchwil, Chwarae Teg.

Manteision mynychu:

 • Ymgorffori gwrth-hiliaeth ar draws sefydliadau i fynd i’n afael â gwahaniaethu, gwahaniaethau a phrofiadau negyddol gweithwyr;
 • Mabwysiadu dull EDI a arweinir gan ddata i wneud cynnydd o ran targedau a nodau cydraddoldeb hiliol;
 • Gwella hygyrchedd cyfleoedd gwaith i gynyddu amrywiaeth pyllau ymgeiswyr;
  Ymarfer recriwtio cynhwysol i ysgogi cynrychiolaeth o leiafrifoedd ethnig ym mhob rhan o’r sefydliad;
 • Creu gweithleoedd cynhwysol i feithrin diwylliannau o amrywiaeth, allyship a pherthyn.

Gallwch lawrlwytho eu hagenda yma

Gallwch archebu eich lle yma

Talwch ar-lein a derbyn 10% arall i ffwrdd.

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials