Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) Cwm Taf Morgannwg

Cyhoeddwyd: 25 Mai 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) Cwm Taf Morgannwg yw corff gwarchod annibynnol gwasanaethau’r GIG ar draws Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Phen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r CIC yn cynnwys tîm bychan o staff ac aelodau gwirfoddol.

Mae gan Gyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg 4 prif swyddogaeth:-

I ddarganfod mwy am eich corff gwarchod GIG annibynnol leol ac i rannu eich profiad GIG, ewch i http://cwmtafmorgannwgcic.gig.cymru/

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award