Cyllid Ymddiriedolaeth Allchurches ar gyfer eglwysi ac elusennau Cristnogol i ofalu am dreftadaeth ac ymgysylltu â’u cymunedau

Prif amcan elusennol y cyllid yw hyrwyddo’r grefydd Gristnogol.

Dim ond prosiectau yn y DU ac Iwerddon y maen nhw’n eu hariannu, ac maen nhw’n darparu cyllid ychwanegol i elusennau ac eglwysi Cristnogol sy’n gweithio yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig trwy godiadau amddifadedd. Rhaid i bob ymgeisydd fod yn elusen, eglwys gofrestredig yn y DU neu Iwerddon neu fod â statws “eithriedig”.

Dylai ymgeiswyr gynnwys canlyniadau clir (a lle bo hynny’n bosibl, mesuradwy) ar gyfer prosiectau a dangos sut y byddant yn sicrhau cynaliadwyedd y tu hwnt i’n cyllid. Mae hefyd yn bwysig dangos sut y ceisir cymorth cyllid ychwanegol i alluogi cwblhau’r prosiect.

Darganfyddwch fwy o fanylion a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award