Cyfle Swydd

Cyhoeddwyd: 6 Ionawr 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Rheolwr Prosiect Caerau – £30000 y.a 37 Awr yr wythnos, contract hyd at Ebrill 2023

Mae CIC y Cymoedd Gwyrdd yn Gwmni Buddiannau Cymunedol sydd wedi ennill sawl gwobr sy’n ysbrydoli ac yn cefnogi gweithredu amgylcheddol cymunedol. Dyfarnwyd cyllid iddynt gan yr UE a Llywodraeth Cymru i helpu i adeiladu ar eu prosiect peilot Skyline llwyddiannus, gyda phrosiect newydd wedi’i leoli yng Nghaerau. Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad fel rheolwr prosiect, yn ogystal â dealltwriaeth o’r ardal leol.

Dylid gwneud y cais drwy CV, ynghyd â llythyr eglurhaol cysylltiedig.

Am ragor o fanylion, gan gynnwys disgrifiad swydd a manyleb y person, cysylltwch â Gareth Ellis ar gareth.ellis@thegreenvalleys.org neu ffoniwch 01874 611039.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am dydd Llun 17 Ionawr 2022.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award