Cyfarfodydd misol Rhwydwaith Ymddiriedolwyr ar-lein ar gyfer ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgor

Cyfarfod nesaf Dydd Mercher Medi 8, 5-6pm

Mae BAVO yn cynnal cyfarfod rhwydwaith misol i ymddiriedolwyr rannu arferion a syniadau effeithiol gyda’i gilydd ac i drafod ffyrdd posibl o lobïo a dylanwadu ar bolisi. Mae mentoriaid o’r Prosiect Cysylltu sydd ag ystod o sgiliau busnes gwahanol hefyd yn bresennol.

Mae ymddiriedolwyr o’r farn bod y cyfarfodydd yn ddefnyddiol iawn ac yn gefnogol. Cynhelir cyfarfodydd gan ddefnyddio Zoom. Mae’n syml iawn i’w ddefnyddio; y cyfan sydd angen i chi ymuno yw ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur personol gyda chamera.

Mae’r rhwydwaith yn agored i holl ymddiriedolwyr a chyfarwyddwyr sefydliadau sy’n aelodau o BAVO . Y siaradwr gwadd fydd Bethan Wright o Red Digital a fydd yn rhannu ei gwybodaeth am ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo gwaith eich elusen.

Bydd Bethan yn ymdrin â dull gweithredu, arfer gorau ar gyfer creu cynnwys a rhai awgrymiadau cyffredinol ar y pwnc.

I ddarganfod mwy neu os hoffech chi fod yn bresennol, cysylltwch â Suzanne yn BAVO trwy e-bostio: SuzanneChisholm@bavo.org.uk neu ffoniwch BAVO, T: 1656 810400.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials