Cwrdd â’r Cyllidwr – Grant ‘Gwella Bywydau’ Elusen Henry Smith

Cyhoeddwyd: 26 Hydref 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben
Mae ein digwyddiad ‘Cwrdd â’r Cyllidwr’ nesaf gyda Babs Evans, Pennaeth Grantiau Elusen Henry Smith. 
Pryd: Dydd Mercher Tach 10fed am 10:30 –11:15yb 
Ble: Zoom – bydd ID cyfarfod a chyfrinair yn cael eu e-bostio atoch cyn y digwyddiad 
Ymunwch â Babs i ddysgu mwy am Raglen Grant ‘Gwella Bywydau’ yr elusennau, y mae Babs yn ei rheoli.
Mae’r rhaglen grant ‘Gwella Bywydau’ yn rhoi grantiau i sefydliadau elusennol sy’n helpu pobl pan fydd ffynonellau cymorth eraill wedi methu, yn amhriodol, neu ddim ar gael.
Mae Elusen Henry Smith yn ariannu elusennau a sefydliadau dielw, gan gynnwys Mentrau Cymdeithasol, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a Grwpiau Cymunedol nid er Elw yn y DU. Ar gyfer y grant hwn, rhaid i sefydliadau:
 • incwm rhwng £50,000 a 3 miliwn
 • fod yn 18 mis oed o leiaf a chael eu set gyntaf o gyfrifon
 • meddu ar y profiad a’r arbenigedd angenrheidiol i gyflawni’r prosiect
Mae’r grant yn canolbwyntio ar 6 maes:
 • Help ar Foment Dyngedfennol
 • Dewisiadau Cadarnhaol
 • Llety/Cymorth Tai
 • Cyflogaeth a Hyfforddiant
 • Cynhwysiant Ariannol, Hawliau a Hawliau
 • Rhwydwaith Cymorth a Theulu
Ewch i wefan Elusen Henry Smith am fwy o wybodaeth: Gwella Grantiau Bywydau gan Elusen Henry Smith 
Drwy fynychu’r Cyfarfod Cyllidwr hwn cewch gyfle i:
 • gofyn cwestiynau am y Rhaglen Grant Gwella Bywydau, gan gynnwys y broses ymgeisio.
 • clywed am bwy mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar gefnogi.
 • deall yn well yr hyn sy’n cael ei ariannu gan y rhaglen ar hyn o bryd, ac a yw eich prosiect yn cyd-fynd â hyn.
 • cael cipolwg ar y prosesau gwneud penderfyniadau a arweinir gan y cyllidwr.
 • gweld a ydych yn gymwys ac yn derbyn cyngor yn uniongyrchol gan Elusen Henry Smith ar sut i wneud cais da
Mae’r digwyddiad Cwrdd â’r Ariannwr hwn yn addas ar gyfer codwyr arian sy’n gweithio yng Nghymru, ar gyfer elusennau a arweinir gan y Gymuned a sefydliadau dielw.
 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award