Cronfa Women Thrive yn dosbarthu grantiau hyd at £ 40,000 i sefydliadau menywod arbenigol ledled y DU

Cyhoeddwyd: 16 Chwefror 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dylai sefydliadau fod yn gweithio i alluogi menywod a merched i wella eu hiechyd meddwl a’u lles a / neu wella eu gwytnwch ariannol.

Wedi’i chyflenwi gan Rosa ac Smallwood Trust, mae’r gronfa’n ymateb yn uniongyrchol i’r hyn y mae sefydliadau menywod a merched wedi’i ddweud wrth Rosa ac Ymddiriedolaeth Smallwood trwy gydol y pandemig: mai iechyd meddwl sy’n dirywio, risg uwch o drawma emosiynol a lefelau tlodi uwch yw eu pryderon mwyaf i fenywod a merched ledled y DU.

Gall sefydliadau wneud cais am:

  • Grantiau o hyd at £ 15,000 gyda throsiant o £ 200,000 yn gynhwysol;
  • Grantiau o hyd at £ 40,000 gyda throsiant o £ 200,001 – £ 999,999.

Gallant hefyd wneud cais am 25% ychwanegol o’u cais am grant am waith a fydd yn cryfhau eu sefydliad.

Mae cyllid ar gael i’w wario tan fis Rhagfyr 2022.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm, 25 Mawrth 2021.

Darganfyddwch fwy o fanylion a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award