Cronfa Radio Cymunedol Ofcom yn cefnogi costau craidd rhedeg gorsafoedd radio cymunedol trwyddedig Ofcom

Cyhoeddwyd: 15 Mehefin 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae rownd gyntaf y Gronfa Radio Cymunedol 2021-22 ar agor ar gyfer ceisiadau o orsafoedd cymwys a bydd yn cau am 5pm ddydd Gwener 25 Mehefin 2021.

Mae trwyddedigion sydd â thrwydded Rhaglen Sain Ddigidol Gymunedol (C-DSP) yn gymwys i wneud cais am y Gronfa os yw’r orsaf yn darlledu ar amlblecs radio digidol ar ddyddiad eu cais.

Dim ond i orsafoedd radio cymunedol trwyddedig Ofcom yn y DU y gellir rhoi grantiau, gan ddarlledu ar AM, FM, neu drwy drwydded C-DSP ar amlblecs radio digidol.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award