Cronfa Dreftadaeth – Coetiroedd Cymunedol

Cyhoeddwyd: 9 Mehefin 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiad cau 21 Mehefin 2021.

Cynllun grant cyfalaf gyda’r bwriad o adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd yng Nghymru. Mae grantiau rhwng £ 10,000 – £ 250,000 ar gael i sefydliadau dielw ar gyfer prosiectau a fydd yn adfer, yn gwella ac efallai’n caffael tir i greu coetiroedd cymunedol newydd.

Gall hyn gynnwys coed stryd mewn cymdogaeth drefol, neu goridor eang gan gynnwys llwybr troed newydd i gysylltu dwy goetir presennol. Gellid defnyddio cyllid ar gyfer gosod llwybrau troed, a mabwysiadu coetir gan y gymuned leol.

Darganfyddwch fwy o fanylion a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award