Cronfa Arbenigol y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer sefydliadau sy’n cefnogi goroeswyr / dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol

Cyhoeddwyd: 6 Gorffennaf 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiad cau: 12pm, 20 Gorffennaf 2021

Cronfa Arbenigol y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer sefydliadau sy’n cefnogi goroeswyr / dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Mae Cronfa Arbenigol y Weinyddiaeth Gyfiawnder, a ddarperir gan Comic Relief, yn dyfarnu grantiau o rhwng £5,000 a £70,000 i sefydliadau sy’n cefnogi goroeswyr / dioddefwyr cam-drin domestig a thrais rhywiol, sy’n cael eu harwain ‘gan / gyda ac ar gyfer’ cymunedau sy’n wynebu anghydraddoldeb hiliol, pobl anabl neu gymunedau LGBTQ+.

Bydd cyllid yn cefnogi costau, gan gynnwys caledwedd a meddalwedd, sy’n gwella gallu digidol ac anghysbell, yn darparu dilyniant mewn cymorth, ac yn gwella cynaliadwyedd yn y dyfodol. Gallai’r rhain gynnwys:

 • Costau craidd sy’n gysylltiedig â thrawsnewid gallu digidol (e.e. hyfforddiant mewnol, post i ymgorffori cryfhau system ddigidol, CRM);
 • Pryniannau caledwedd mewnol ac uwchraddio meddalwedd;
 • Yn gysylltiedig â’r uchod, datblygu gallu digidol i alluogi sefydliadau i gynnig gwasanaethau amser real, gwell cymorth a chyrraedd defnyddwyr gwasanaethau mwy a mwy o bobl;
 • Diweddariadau ar y wefan i hwyluso mynediad i fuddiolwyr a chryfhau llwybrau atgyfeirio os yw’n briodol;
 • Cymorth hyfforddi a gweithredu technegol ynghylch ailddefnyddio neu addasu technoleg bresennol i’w gwasanaeth neu sefydliad lle bo hyn yn addas;
 • Cwmpasu anghenion defnyddwyr;
  Cymorth technegol penodol lle mae amser yn caniatáu yn y gronfa e.e. dylunwyr digidol ac ymgynghorwyr, datblygwyr.

Ochr yn ochr â chyllid, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant ac arbenigedd digidol a thechnegol gan bartner cymorth.

Gallwch gael rhagor o fanylion a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award