Coed ffrwythau am ddim ar gyfer mannau cymunedol yng Nghanol De Cymru

Cyhoeddwyd: 20 Rhagfyr 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Cynigir coed ffrwythau am ddim ar gyfer mannau cymunedol yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr i greu eu perllan eu hunain.

Mae’r mannau cymunedol hyn yn cynnwys ysgolion, lleoliadau addysgol, hybiau, gerddi a rhandiroedd, os oes ganddynt ddigon o le i blannu ychydig o goed.

Ynghyd â choed ffrwythau am ddim, byddwch yn derbyn hyfforddiant i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd dysgu a phrofiad y bydd y berllan newydd yn eu cynnig.

I gofrestru, dilynwch y ddolen i roi eich manylion ac ateb ychydig o gwestiynau.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award