Celfyddydau – Cyllid Sefydliad Baring ar agor

Cyhoeddwyd: 9 Mawrth 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiad cau: 12pm ganol dydd ddydd Mercher 21 Ebrill 2021.

Cyllid ar gyfer prosiectau sy’n hyrwyddo rôl creadigrwydd ym mywydau pobl â phroblemau iechyd meddwl o gefndiroedd ethnig amrywiol.

Dyluniwyd y gronfa newydd hon i gefnogi gweithgaredd i unioni tangynrychiolaeth artistiaid cyfranogol o gymunedau ethnig amrywiol yn y celfyddydau ac iechyd meddwl.

Maent yn chwilio am brosiectau sydd:

  • dod o hyd i ffyrdd o ddenu artistiaid cyfranogol o gymunedau ethnig amrywiol i’r maes gwaith hwn a’u cefnogi. Gallai enghreifftiau gynnwys cysgodi, interniaethau neu brentisiaethau, neu fentora neu gyfleoedd hyfforddi am ddim;
  • ymgymryd â gweithgaredd i gynnig cyfleoedd creadigol i aelodau o gymunedau ethnig amrywiol sydd â phroblemau iechyd meddwl;
  • neu gyfuniad o’r dulliau hyn.

Mae grantiau rhwng £ 10,000 a £ 40,000 ar gael.

Darganfyddwch ragor o wybodaeth a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar einplatfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award