Ceisiadau ar agor am Arweinydd Cymunedol

Cyhoeddwyd: 13 Ebrill 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

A ydych yn arweinydd cymunedol yng Nghymru?

Yn galw ar bob Arweinydd Cymunedol! Hefyd a elwir yn bobl bob dydd yn gwneud pethau anghyffredin dros eu cymunedau.

Mewn partneriaeth â Clore Social, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi lansio’r 6ed ffrwd mewn cyfres o raglenni arweinyddiaeth a ariennir ar gyfer Arweinwyr Cymdeithasol Cymru. Gallwch wneud cais yma a’r dyddiad cau yw 16 Mai 2022.

Mae Arweinwyr Cymunedol Cymru yn rhaglen datblygu arweinyddiaeth ar gyfer arweinwyr cymunedol a llawr gwlad prysur. Mae’r rhaglen wedi’i dylunio i dyfu eich effaith trwy feithrin dylanwad, hyder a rhwydwaith cymorth, gyda ffocws ar wytnwch, ailosod a llywio’r dirwedd ôl-bandemig gymhleth.

 

Eich datblygu chi a’ch cymuned

Rydych chi’n achubiaeth hanfodol i gymunedau yng Nghymru. Mae llawer ohonoch wedi bod yn gweithio’n ddiflino trwy gydol y pandemig i gynorthwyo adferiad ein cymunedau. Hoffem roi’r cymorth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich lles eich hun, i adeiladu eich gwydnwch a’ch cryfder ac i barhau â’ch effaith gadarnhaol mewn cymdeithas.

Am y rhaglen

Nod Arweinydd Cymunedol Cymru yw dod â 40 o arweinwyr cymunedol o bob rhan o Gymru ynghyd i feithrin gallu, cryfhau cymunedau a dysgu oddi wrth ei gilydd. Rydyn ni eisiau creu gofod lle gallwch chi deimlo’n ddiogel, yn llawn egni a datblygu rhwydwaith o arweinwyr cymunedol eraill y gallwch chi weithio gyda nhw y tu hwnt i hyd y rhaglen.

Cynhelir y rhaglen rhwng: 6 Mehefin – 5 Awst 2022

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award