Canllawiau Cymru Iach ar Waith newydd er mwyn helpu cyflogwyr i gefnogi staff drwy’r argyfwng costau byw

Cyhoeddwyd: 20 Hydref 2022
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae Cymru Iach ar Waith wedi lansio canllawiau newydd i gyflogwyr ar yr “Argyfwng Costau Byw”.

Mae’r adran newydd ar y wefan yn darparu cyngor i gyflogwyr ar sut y gallant gefnogi iechyd a llesiant eu staff yn ystod yr argyfwng economaidd presennol. Mae hefyd yn cynnwys dolenni i wasanaethau ac adnoddau llesiant ariannol defnyddiol, gan gynnwys podlediad arbenigol Cymru Iach ar Waith gyda’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

Gellir dod o hyd i’r canllawiau “Argyfwng Costau Byw” newydd yma.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award