Canllaw COVID Llywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd: 22 Rhagfyr 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllaw hawdd ei ddarllen ar sut i gaffael, a defnyddio eich tocynnau COVID, i’r rhai sydd wedi cael trafferth gwneud hynny.

Mae’r canllaw hefyd yn golygu sut i gael prawf COVID yn hawdd drwy’r GIG.

Mae’r canllaw ar gael yma.

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award