Brechlyn Covid-19 – digwyddiad ‘Gofynnwch i’r Arbenigwyr’

Cyhoeddwyd: 1 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Ar 9 Chwefror 2021, atebodd panel o arbenigwyr gwestiynau ar frechu Covid-19 gan arweinwyr cymunedol a ffydd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig o bob rhan o Gymru.

Gallwch wylio awr gyntaf y digwyddiad yma:

 

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award