Hyfforddiant ar alw

Gall BAVO nawr ddarparu hyfforddiant ar alw yn yr holl bynciau isod…

 • Rhedeg eich grŵp (Llywodraethu)
 • Iechyd a diogelwch
 • Cyllid
 • Deddf Gofal Cymdeithasol Newydd
 • Codi Arian
 • Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
 • Cyrsiau atal hunanladdiad
 • Cyd-gynhyrchu
 • Masnachu
 • Menter gymdeithasol
 • Ceisiadau grant
 • Tendro
 • Cynllunio busnes
 • Diogelu oedolion a phlant
 • Siarad cyhoeddus
 • Sgiliau gwaith cymunedol
 • Cymorth Cyntaf
 • Hylendid bwyd
 • Atebolrwydd yn Seiliedig ar ganlyniadau
 • Polisïau ar gyfer grwpiau gwirfoddol
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol
 • Cofrestru elusennau a strwythurau cyfreithiol
 • Sgiliau pwyllgor
 • Ymgysylltu a chymryd rhan – cynnwys pobl
 • Sgiliau cyflwyno
 • Rheoli staff
 • Rheoli gwirfoddolwyr
 • Sgiliau gwaith partneriaeth
 • Diogelu oedolion
 • Cyflwyniad i gyfeillio iechyd a gofal cymdeithasol
 • Ymwybyddiaeth o ddementia
 • Cyfrifeg sylfaenol
 • Sgiliau gweithio mewn grŵp
 • Datblygiad personol
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rhowch wybod i ni a chyn gynted ag y bydd gennym chwech neu fwy o enwau gallwn drefnu’r lleoliad, yr amser a’r dyddiad o amgylch eich anghenion!


Cysylltwch â ni

Cysylltwch â BAVO i gael mwy o wybodaeth trwy ffonio 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Trusted Charity Mark
 • Quality in Befriending
 • Healthy Working Wales Gold
 • Cyber essentials