Ailenwyd Cronfa Bagiau Cymorth Tesco yn Grantiau Cymunedol Tesco gan ganolbwyntio ar blant a theuluoedd

Cyhoeddwyd: 1 Mehefin 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae Grantiau Cymunedol Tesco yn cefnogi miloedd o brosiectau cymunedol lleol ac achosion da ledled y DU. Mae’r cynllun yn agored i elusennau cofrestredig a sefydliadau dielw, felly os ydych chi’n sefydliad cymwys yna gwnewch gais am grant nawr.

Wedi’i weinyddu gan Groundwork, gallai ceisiadau cymwys sy’n canolbwyntio ar gefnogi plant a theuluoedd fod er enghraifft:

 • ysgol leol sydd angen bwyd ar gyfer clwb brecwast plant;
 • sefydliad gwirfoddol sy’n gweithio gyda theuluoedd i redeg clybiau gwyliau;
 • elusen sy’n cefnogi pobl ifanc gyda chyngor arbenigol i reoli iechyd meddwl;
 • grŵp brownie neu sgowtiaid sydd angen pebyll newydd neu glwb chwaraeon ieuenctid sydd angen offer newydd;
 • canolfan cynghori teulu sydd am recriwtio mwy o wirfoddolwyr;
 • ffrindiau lleol o grŵp parc sydd eisiau datblygu ardal plant bach newydd.

Rhaglen dreigl yw Grantiau Cymunedol Tesco, lle gall grwpiau cymunedol neu elusennau wneud cais am gyllid trwy gydol y flwyddyn. Yn gyffredinol, bydd ymgeiswyr yn gwybod canlyniad eu cais rhwng 12-18 mis ar ôl gwneud cais. Fodd bynnag, os yw’ch cais yn gymwys, ond heb ei ariannu ar yr ymgais gyntaf, gellir ailystyried eich cais ar y rhestr fer ddilynol.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award