1 Tachwedd | Cwrdd â’r Cyllidwr

Cyfle i gwrdd yn uniongyrchol ag amrywiaeth o gyllidwyr.

Dyma eich cyfle i gwrdd â’r cyllidwr ac i drafod syniadau a chymhwysedd prosiectau.

Pryd: Dydd Mercher 1 Tachwedd o 12 canol dydd – 5 y prynhawn

Ble: Canolfan Westward, Cefn Glas, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4JR

Mae rhai o’r cyllidwyr sydd eisoes wedi’u cadarnhau wedi’u rhestru isod:

 • Chwareon Cymru
 • Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Groundwork – Cyllido Tesco
 • Llywodraeth Cymru – Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol
 • Ogi (darparwr Band eang)
 • Trosglwyddo Asedau Cymunedol
 • Ymddiriedolaeth Adfywio Meysydd Glo
 • Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi

Mwy i ddilyn!

Cofrestrwch eich diddordeb

Ychwanegwch y dyddiad at eich dyddiadur.  I gofrestru eich diddordeb nawr ebostiwch Alison Mawby yn BAVO: alisonmawby@bavo.org.uk

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award