Hysbysiad o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol BAVO ar Ddydd Gwener 8 Rhagfyr 2023 yng Ngwesty Heronston, Pen-y-bont ar Ogwr, rhwng 11yb ac 1yp.

Ymunwch â ni ar gyfer ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a’n te prynhawn. Yn ymuno â ni mae siaradwyr gwadd arbennig yr Athro Jean White CBE Uchel Siryf Morgannwg Ganol a Jonathan Stock, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfathrebu yn y Comisiwn Elusennau.

Archebwch eich lle

Efallai y gofynnir i aelodau sydd â hawliau pleidleisio bleidleisio ar faterion cyfredol fel penodiadau i Fwrdd y Cyfarwyddwyr lle mae mwy o enwebiadau na lleoedd.  Efallai y gofynnir iddynt hefyd bleidleisio ar ailbenodi archwilwyr.
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award