Sefydliad Angor yn cefnogi elusennau Cristnogol sy’n ymwneud â chynhwysiant cymdeithasol

Cyhoeddwyd: 6 Gorffennaf 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiad cau: 31 Gorffennaf 2021

Mae gan Sefydliad Anchor ddiddordeb arbennig mewn cefnogi elusennau Cristnogol sy’n ymwneud â chynhwysiant cymdeithasol drwy weinyddiaethau gwella a’r celfyddydau.

Mewn unrhyw flwyddyn mae’r ystod grant i brosiect rhwng £500 a £10,000. Byddant yn ystyried ceisiadau am arian cyfalaf neu refeniw ond nid ydynt yn rhoi grantiau i unigolion. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y rhoddir grantiau ar gyfer gwaith adeiladu.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award