Rhaglen Grantiau Cymunedol Materion Teuluoedd Warburtons

Cyhoeddwyd: 1 Ebrill 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dyddiadau cau: 10 Mai a 9 Awst 2021

Mae grantiau bach hyd at £400 ar gael ar gyfer prosiectau, gweithgareddau a sefydliadau lleol sydd â nodau elusennol a fydd o fudd uniongyrchol gwirioneddol i deuluoedd yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award