Grantiau o £ 10,000 + ar gael gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Cefnogi Syniadau Gwych

Cyhoeddwyd: 1 Mawrth 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Dim dyddiad cau.

Mae Cefnogi Syniadau Gwych yn dyfarnu grantiau i gefnogi syniadau prosiect arloesol a phwysig yn strategol sy’n annog newid cymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru.

Maent yn croesawu ceisiadau sy’n cwrdd â’u blaenoriaethau diwygiedig:

  • Cefnogi sefydliadau i addasu neu arallgyfeirio i ymateb i heriau newydd ac yn y dyfodol;
  • Cefnogi cymunedau yr effeithir yn andwyol arnynt gan COVID-19;
  • Cefnogi cymunedau a sefydliadau i ddod yn fwy gwydn i’w helpu i ymateb yn well i argyfyngau yn y dyfodol.

Gallwch ddarganfod mwy o fanylion a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award