Dewiswch Nawr Change Lives

Cyhoeddwyd: 15 Mehefin 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae rhaglen Boost ‘Choose Now Change Lives’ wedi cael ei lansio fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Boost.

I ddathlu, bydd Boost yn cynnig grantiau cymunedol i gefnogi ystod o grwpiau a sefydliadau cymunedol.

Bydd y grantiau’n cael eu rheoli gan Groundwork, elusen arbenigol sy’n gweithio’n lleol ac yn genedlaethol i drawsnewid bywydau yng nghymunedau mwyaf difreintiedig y DU a bydd yn helpu grwpiau i wneud gwahaniaeth yn eu hardaloedd lleol ac wrth hwyluso newid a fydd o fudd gwirioneddol i gymunedau am flynyddoedd i ddod.

Maent yn galw ar i bob clwb chwaraeon cymunedol, grwpiau gweithredu cymunedol, gwaith ieuenctid, grwpiau cerdd a banciau bwyd gymryd rhan ac enwebu eu hunain i fod â siawns o gael cyfran o’r cyllid.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award