Cyllid Fidelio Charitable Trust i gefnogi’r celfyddydau, yn enwedig cerddoriaeth

Cyhoeddwyd: 5 Mai 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae cyllid ar gael i gefnogi’r celfyddydau yn arbennig ar gyfer Cerddoriaeth, gan gynnwys opera, lieder, cyfansoddi a dawns.

Nod Fidelio yw darparu cefnogaeth i unigolion (dros 21 oed) neu grwpiau o allu eithriadol, i’w galluogi er enghraifft i:

 • derbyn hyfforddiant neu hyfforddiant arbennig (e.e. yn achos cerddorion i fynychu dosbarthiadau meistr);
 • cymryd rhan mewn cystadlaethau allanol;
 • cael cefnogaeth ar gyfer perfformiad wedi’i drefnu’n arbennig;
 • derbyn cefnogaeth ar gyfer cyhoeddiad arbennig, cyfansoddiad cerddorol neu waith celf.

Fel rheol, cynhelir cyfarfodydd ymddiriedolwyr dair gwaith y flwyddyn, yn y gwanwyn, yr haf a’r hydref. Y dyddiadau cau ar gyfer derbyn ceisiadau yn 2021 yw 5pm ar:

Dydd Gwener 14 Mai 2021
Dydd Gwener 17 Medi 2021
Gall dyddiadau cau newid felly edrychwch ar y wefan cyn cyflwyno’ch cais.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth a sut i wneud cais yma.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award