Wythnos Elusennau Cymru

Mae WCVA wedi lansio Wythnos Elusennau Cymru, yn digwydd rhwng y 15-19 o Dachwedd, yn dathlu elusennau, mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol a gwirfoddolwyr sy’n cyfoethogi ein bywydau i gyd yma yng Nghymru.

Trwy’r wythnos byddant yn annog pobl i gefnogi ac elusennau a grwpiau gwirfoddol mewn 3 ffordd;

  1. Sôn amdanyn nhw ar gyfryngau cymdeithasol

Oes gennych chi hoff elusen sy’n agos at eich calon? Soniwch amdanyn nhw ar blatfform cyfryngau cymdeithasol o’ch dewis. Dywedwch wrthym ni pam eich bod yn eu hoffi a chofiwch ddefnyddio #WythnosElusennauCymru.

Mae gennym ni wahanol thema bob dydd ar y cyfryngau cymdeithasol. Byddwn ni’n canolbwyntio ar wahanol agweddau ar sut mae elusennau, grwpiau gwirfoddol a gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth bob dydd ledled Cymru.

  1. Rhoi

Wythnos Elusennau Cymru yw’r adeg berffaith i gyflwyno rhodd i’ch hoff elusen. Cofiwch, nid oes raid iddo fod yn rhodd ariannol – gallai fod yn fag o ddillad neu eitemau eraill i’ch siop elusen leol, neu gallech hyd yn oed roi ychydig o’ch amser drwy wirfoddoli (gweler isod).

Gallwch chi hefyd gymryd rhan yn ein her ‘Cot pwy yw’r siaced hon?’!

  1. Cofrestru i fod yn wirfoddolwr

Oes gennych chi rywfaint o amser rhydd ac yn teimlo y gallech chi ei ddefnyddio i wneud ychydig o ddaioni? Beth am gofrestru i fod yn wirfoddolwr? Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn wirfoddolwr, mae https://volunteering-wales.net/ yn lle da i ddechrau.

Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am ein themâu ‘sôn amdanynt’ am yr wythnos, a sut i gymryd rhan yn yr her ‘Cot pwy yw’r siaced hon?’ yn ei pecyn ymgyrchu.

Ewch i wythnoselusennaucymru.cymru i gael gwybod mwy o wybodaeth.

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials