Digwyddiad Wythnos Elusennau Cymru

Mae Wythnos Elusennau Cymru yn ôl, yn cael ei chynnal eleni 13 – 17 Tachwedd 2023.

Mae’r wythnos yn ymwneud â chydnabod gwaith elusennau, mentrau cymdeithasol, mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol a gwirfoddol yng Nghymru.

Digwyddiad Marchnad a Rhwydweithio

Gadewch i ni ddathlu’r gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud yn eich sefydliad!

Mae BAVO yn cynnal digwyddiad marchnad a rhwydweithio ar gyfer grwpiau sy’n agored i’r cyhoedd yn:

Canolfan Gymunedol Mem, Nantymoel ddydd Llun 13 Tachwedd rhwng 10.30am ac 2pm

Dewch i:

 • Arddangos eich sefydliad
 • Cwrdd â grwpiau eraill ac elusennau lleol
 • Dysgwch am yr amrywiaeth wych o elusennau a sefydliadau’r trydydd sector sy’n gweithredu yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Siaradwch yn uniongyrchol â’r gwasanaethau hyn a mwy…

 • Alzheimer’s Society
 • AP Cmryu
 • BGC – Clybiau Bechgyn a Merched Cymru
 • Camau’r Cymoedd
 • Deafblind UK
 • Dementia Friends
 • Home Start Cymru
 • Lads and Dads
 • Marie Curie
 • Papyrus
 • Parkinson’s UK
 • Samariaid
 • Sense
 • Splice – Prosiect Plant a Theuluoedd
 • Tu Vida
 • Y Bont

I archebu bwrdd yn y digwyddiad hwn, e-bostiwch: alisonmawby@bavo.org.uk

Ynglŷn ag Wythnos Elusennau Cymru

I gael gwybod mwy am Wythnos Elusennau Cymru 2023, ewch i wythnoselusennau.cymru

 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award